तज्ञ डॉक्टर्स

फलटण लाईफलाईन हॉस्पिटल , प्रा. लि.,फलटणला नामवंत स्थायी तसेच व्हिसीटर तज्ञ डॉक्टरांचे सहकार्य लाभले आहे.

डॉ. संजय राऊत

अध्यक्ष - फलटण लाईफलाईन हॉस्पिटल.
मेडीसीन तज्ञ

डॉ. पार्श्वनाथ राजवैद्य

मेडीसीन तज्ञ


डॉ. सागर गांधी

मेडीसीन तज्ञ


डॉ. मेघना बर्वे

मेडीसीन तज्ञ


व्हिसीटिंग डॉक्टर्स

डॉ. प्रसाद शहा

कार्डीओलॉजीस्ट
व्हिसीटचा वार व वेळ :- ऑन कॉल.


डॉ. राजेश वाघ

कार्डीओलॉजीस्ट
व्हिसीटचा वार :- मंगळवार व शनीवार.
व्हिसीटची वेळ :- सकाळी. ९ पासून

डॉ. वीरश्री शहा

कार्डीओलॉजीस्ट
व्हिसीटचा वार व वेळ :- ऑन कॉल.

डॉ. श्रेयश दरडे

कार्डीओलॉजीस्ट
व्हिसीटचा वार :- बुधवार.
व्हिसीटची वेळ :- दुपारी ४ पासून

डॉ. मेहूल ओसवाल

कार्डीओलॉजीस्ट
व्हिसीटचा वार :- गुरुवार.
व्हिसीटची वेळ :- सकाळी १० पासून

डॉ. सनी शिंदे

कार्डीओलॉजीस्ट
व्हिसीटचा वार :- सोमवार.
व्हिसीटची वेळ :- संध्याकाळी ७ पासून.

डॉ. मयुरेश प्रधान

कार्डीअॅक सर्जन
व्हिसीटची वेळ :- सकाळी १० पासून.


डॉ. धैर्यशील सस्ते

न्युरो फिजीशियन
व्हिसीटची वेळ :- सकाळी ९ पासून


डॉ. विलास शिंगारे

न्युरो फिजीशियन
व्हिसीटची वेळ :- दुपारी २ पासूनडॉ. सिराज बसडे

न्युरो सर्जन
व्हिसीटची वेळ :- सकाळी १० पासून


डॉ. उमेश कलानी

बालरोग न्युरो फिजीशियन
व्हिसीटची वेळ :- सकाळी ११ पासून.

डॉ. नितीन पलसे

बालरोग सर्जन
व्हिसीटची वेळ :- ---

डॉ. सुनील नरुटे

चेस्ट फिजीशियन
व्हिसीटची वेळ :- सकाळी १० पासून


डॉ. संदेश सुराणा

युरोलॉजीस्ट
व्हिसीटची वेळ :- सकाळी ११ पासून


डॉ. हर्षद तोशिवाल

युरोलॉजीस्ट
व्हिसीटची वेळ :- सकाळी १० पासून.


डॉ. नचिकेत दुबळे

गॅस्ट्रोलॉजीस्ट
व्हिसीटची वेळ :- दुपारी 3 पासून


डॉ. हर्षल एकातपुरे

एंडोक्रायनोलॉजीस्ट
व्हिसीटची वेळ :- सकाळी ११ पासून


डॉ. सुनील जावळे

नेफ्रोलॉजीस्ट
व्हिसीटची वेळ :- दुपारी ३ पासून


डॉ. शैलेश काकडे

नेफ्रोलॉजीस्ट
व्हिसीटची वेळ :- सकाळी १० पासून.


डॉ. निलम ओसवाल

सायकोलॉजीस्ट
व्हिसीटची वेळ :- सकाळी १० पासून


डॉ. अभिशेक झवर

संधिवात तज्ञ
व्हिसीटची वेळ :- सकाळी १0 पासून
Copyright 2020. PLLH-PHALTAN, All Rights Reserved.

Developed by Digicore Services